Fogászati adatkezelési tájékoztató

(fogászati ellátás –fogászati beavatkozás)

Tisztelt Páciensünk! Köszöntjük!

Kérjük, még az ellátás előtt olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési tájékoztatót! Köszönjük!

Az adatkezelő képviselője:

Név: BeG-Health Betéti Társaság
Székhely: 4029 Debrecen, Lórántffy utca 2. 1. em. 3.
E-mail: [email protected]
Képviseli: Dr. Kövér Bence ügyvezető

Adatkezelés célja:

az Ön fogászati ellátásával összefüggésben általunk elvégzett valamennyi egészségügyi tevékenységhez szükséges, azaz nemcsak a köznapi értelemben vett betegellátás, gyógyítás, hanem a betegségmegelőzéshezés az egészségfejlesztéshez is

Adatkezelés jogalapja:

adatkezelésünk jogszerűségét hazai jogszabályban előírt jogi kötelezettségünk adja, vagyis, hogy az Ön adatait a betegdokumentáció részeként kell felvennünk, nyilvántartanunk, kezelnünk

Személyes adatok köre:

az Ön személyazonosító adatai (pl. név, lakcím stb.), illetve egyéb különleges adatai (pl. egészségi állapot, tünet stb.)

Címzettek:

illetéktelen személyek részére semmilyen körülmények között nem tesszük hozzáférhetővé az adatokat, amennyiben más egészségügyi szolgáltatót vagy adatfeldolgozót veszünk igénybe (pl. fogtechnikus), erre előzetesen felhívjuk az Ön figyelmét

Külföldi adattovábbítás:

külföldre kizárólag az Ön kérésére továbbítjuk az adatait

Adattárolás ideje:

a betegdokumentáció részeként kezelt adatait főszabály szerint 30 évig őrizzük, azt követően megsemmisítjük

Az ön jogai az adatkezelést illetően:

Ön jogosult arra, hogy előzetesen tájékoztassuk az adatkezeléssel kapcsolatosan, kérheti, hogy hozzáférést biztosítunk az adatkezelési műveletek megismeréséhez, kérheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását

Igénybe vehető jogorvoslatok:

amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelésünk nem jogszerű, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail cím: [email protected]) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat

Automatizált döntéshozatal:

nem alkalmazunk ilyet, emberi beavatkozás nélkül nem hozunk döntéseket az adatairól (pl. nincs automatizált leletezés, profilalkotás stb.)

Adatbiztonsági intézkedések:

az Ön adatainak kezelése, tárolása során,mint a legmagasabb szintű védelmet élvező különleges adatok vonatkozásában biztosítjuk annak fokozott védelmét. Zárható szekrényeket és helyiségeket használunk, illetve felügyelet alatt tartjuk a papír alapú dokumentumokat, valamint jelszóval védett informatikai eszközöket használunk, és a hozzáféréseket szabályozzuk, a tevékenység naplózott, visszakereshető

Kockázatok:

természetesen előfordulhatnak pl. adathordozó ellopása, jogosulatlan betekintés stb., de ezek elkerülése érdekében a biztonsági intézkedéseket következetesen betartjuk/betartatjuk

Incidenskezelés:

a biztonság sérülését jelenti, ekkor mi az incidens súlyosságától függően megtesszük a kötelező intézkedéseket, ha szükséges értesítjük a hatóságot és Önt is

Rendelési idő

Hétfő – Péntek:
9:00 – 16:00

Cím

Debrecen,
Piac utca 30. 1/2

Elérhetőségeink